Kontakt

 

SÍDLO FIRMY:                                                                             Objednávka servisu:

GASTROTECHNO SLOVAKIA s.r.o                                           HOTLINE : +421 905 778 031, +421 917 486 911

HURBANOVA 156/72                                                                    E-mail : info@gastrotechnoslovakia.sk

916 01 Stará Turá

 

PREVÁDZKA :                                                                             POBOČKA VRANOV NAD TOPĽOU :

GASTROTECHNO SLOVAKIA s.r.o                                           GASTROTECHNO SLOVAKIA s.r.o

SNP 260/41, Dom služieb 2posch                                          Sídlisko JUH 1050

916 01 Stará Turá                                                                          093 01 Vranov nad Topľou

Telefónne číslo/Fax: +421 32 776 42 16                              Telefónne číslo: +421 919 262 506

E-mail: info@gastrotechnoslovakia.sk