Spoločne so spoločnosťou MANCONI sa zúčastníme výstavy HOST v termíne 22 – 26.10.2021
Naša spoločnosť sa zúčastní výstavy DANUBIUS 2022 v termíne 26. - 29. januára 2022 kde bude vystavovať novinky na rok 2022.
Globálne zvyšovanie cien materiálu bude mať dopad na vyššie ceny našich dodávateľov. Zvýšenie cien je odhadované o 5%