Globálne zvyšovanie cien materiálu bude mať dopad na vyššie ceny našich dodávateľov. Zvýšenie cien je odhadované o 5%