Mlynček na mäso MAINCA

Mlynček MAINCA PM 70 / 12

05 Boston EASY 250 CE

Výkon mletia PM 70/12 – 170 kg/h
Prevedenie nerez
Motor 400 V HP 1 0,74 kW
Rozmery 310 x 455 x 410 mm
Systém Unger 2+1

CHM06

Mlynček MAINCA PM 82 / 22

05 Boston EASY 250 CE

Výkon mletia PM 82/22 – 300 kg/h
Prevedenie nerez
Motor 400 V HP 1,5/ 1,1 kW
Rozmery 350 x 545 x 430 mm
Systém Unger 3+2

CHM07

Mlynček MAINCA PM 98 / 32 L, PM 114 L

05 Boston EASY 250 CE

Výkon mletia PM 98/32 L – 700 kg/h
Výkon mletia PM 114 L – 1000 kg/h
Prevedenie nerez
S podstavcom
PM 98/32 L motor 400 V / 2,2 kW
PM 114 L motor 400 V / 3,7 kW
PM 98/32 L rozmery 460 / 900 / 995 mm
PM 114 L rozmery 535 / 950 / 1010 mm

CHM10

Mlynček MAINCA PM 98 / 32, PM 114

05 Boston EASY 250 CE

Výkon mletia PM 98/32 – 700 kg/h
Výkon mletia PM 114 – 1000 kg/h
Prevedenie nerez
PM 98/32 motor 400 V / 2,2 kW
PM 114 motor 400 V / 3,7 kW
PM 98/32 rozmery 405 / 700 / 570 mm
PM 114 rozmery 405 / 750 / 570 mm

CHM08